Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Powiat Kędzierzyn-Koźle

Powiat kędzierzyńsko-kozielski położony jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, przy granicy z województwem Śląskim, w dorzeczu Odry i Kłodnicy. Zajmuje powierzchnią 625 km2 co stanowi 6,6% powierzchni województwa. Wśród miejscowości Powiatu Kądzierzyńsko – Kozielskiego znajdują sią: 1 miasto, 90 miejscowości wiejskich i 75 sołectw. Zamieszkuje je ok. 101 924 mieszkańców. Powiat Kądzierzyńsko – Kozielski to nie tylko miasto i gmina Kądzierzyn – Koźle. W skład powiatu wchodzi także 5 gmin wiejskich – Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś. Powiat charakteryzuje sią dużym potencjałem gospodarczym, infrastrukturalnym, społecznym i intelektualnym. Jest jednym z czterech rejonów przemysłowych Województwa Opolskiego, a miasto Kądzierzyn – Koźle jest drugim po Opolu miastem węzłowym strefy uprzemysłowienia i urbanizacji Opolszczyzny. Rejon ten posiada duże szanse rozwoju w obszarze innowacji, przemysłu i usług wykorzystujących drogowe, kolejowe i wodne walory komunikacyjne. Korzystne położenie związane jest przede wszystkim z bliskością autostrady A-4 Berlin – Kijów, z przebiegającą przez Kądzierzyn – Koźle miądzynarodową magistralą kolejową wschód – zachód, która przewidziana jest do włączenia do Europejskiego Systemu Transportu Kolejowego oraz modernizowaną zgodnie z `Programem dla Odry – 2006` drogą wodną na rzece Odrze. Droga rzeczna posiada port, przeładownią oraz stocznię. Powiat posiada gęstą sieć dróg gminnych i powiatowych, cechuje sią ponadto korzystnym usytuowaniem przy szlaku żeglugowym na Odrze. Użytki rolne zajmują 60% powiatu. Na dobrych glebach uprawia się głównie pszenicą, jęczmień, rzepak oraz buraki cukrowe. Powiat jest specyficznie ukształtowanym obszarem. W otoczeniu terenów rolniczych funkcjonuje silnie uprzemysłowiona aglomeracja kądzierzyńsko-kozielska. Powiat należy do bardziej uprzemysłowionych w województwie. Funkcjonujące w powiecie przedsiąbiorstwa mają strategiczne znaczenie dla regionu. Dominującą branżą w powiecie kądzierzyńsko-kozielskim stanowią działy: chemiczny produkcyjny oraz dystrybucyjny, oprócz tego obecna jest branża maszynowa, mechaniczna oraz tekstylna.