Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, w dolinie małego dopływu Odry – Wrońska Woda, w regionie Niziny Śląskiej, na przejściu dwóch subregionów: od zachodu Płaskowyżu Głubczyckiego i od wschodu Niecki Kozielskiej. Jest to obszar 60 km2 o charakterze wyżynnym. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Ciężkowice, Dzielawy, Grzędzin, Jaborowice, Koza, Ligota Mała, Łaniec, Mierzęcic, Polska Cerekiew, Połowa, Witosławice, Wronin i Zakrzów. Gmina Polska Cerekiew jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują 5173 ha co stanowi 85% ogólnej powierzchni. Dominują uprawy pszenicy, buraków cukrowych, rzepaku i ziemniaków. Ze względu na rolniczy charakter gminy firmy działające na jej terenie związane są z rolnictwem lub usługami w tym zakresie. Na terenie gminy można zobaczyć kilka interesujących obiektów zabytkowych, głównie architektury sakralnej, m.in. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Ruiny pałacu wraz z parkiem Kościół parafialny pw. św Piotra i Pawła w Grzędzinie, Kościół parafialny w Zakrzowie pw. św Mikołaja, Pałac w Zakrzowie, Neogotycka kapliczka w Jaborowicach.