Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Pawłowiczki

Pawłowiczki – gmina wiejska w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, o powierzchni nieco ponad 153 km². Jest to gmina typowo rolnicza 89% gminy zajmują użytki rolne, z kolei 5% to użytki leśne. Bardzo dobre gleby oraz dość łagodny klimat powodują, że posiada szczególne warunki naturalne, umożliwiające intensywny rozwój rolnictwa i pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce w województwie. Gmina posiada fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wronin – Maciowakrze”, który usytuowany jest w południowo-wschodniej części gminy Pawłowiczki. Atrakcjami gminy Pawłowiczki są m.in.: parki pałacowe tj. Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Milice, czy Trawniki, podlegające ochronie konserwatorskiej, liczne kościoły i kapliczki, bądź zbiorniki retencyjne w Grodzisku, gdzie można odpocząć i łowić ryby.