Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Pakosławice

Gmina Pakosławice leży w południowo-zachodniej części Województwa Opolskiego, na Nizinie Śląskiej. Tworzy ją 12 sołectw i 6 przysiółków zamieszkałych w sumie przez 3 940 osób. Powierzchnia gminy wynosi 74 km2. Połączenie komunikacyjne z gminą jest dobre: szosa na trasie Nysa – Opole oraz linia kolejowa Nysa – Brzeg. Na obszarze gminy znajduje się kompleks pałacowo-parkowy z XVIII wieku we Frączkowie, wraz z powozownią z historycznymi karetami, pałac w Biechowie z przełomu XVII i XVIII stulecia oraz kościoły w Nowakach, Prusinowicach, Reńskiej Wsi i Pakosławicach. Atrakcyjny turystycznie jest akwen wodny we wsi Nowaki.