Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Ozimek

Pierwsze miejscowości na terenie Gminy Ozimek wzmiankowane są na przełomie XIII i XIV w. (Krasiejów – 1292, Szczedrzyk – 1300 rok). W średniowieczu powstaje również Schodnia Stara. Miejscowości dzielą losy księstwa opolskiego. Druga fala osadnictwa przypada na czasy pruskie, kiedy na niezasiedlonych dotąd obszarach powstają nowe wsie. Ich mieszkańcy pracują w dymanicznie rozwijających się hutach żelaza. Przy lasach zakładane są kolonie węglarzy. Do dziś owe tradycje podtrzymywane są w Hucie \”Małapanew\” w Ozimku. Domy robotników dają początek przemysłowym miejscowościom. W 1962 roku Ozimek uzyskuje prawa miejskie. Do najciekawszych obiektów na terenie gminy należy najstarszy w Europie wiszący most żeliwny w Ozimku z 1827 roku. Na uwagę zasługuje również klasycystyczny kościół ewangelicki z 1819 r. stolicy gminy. Niecodzienną atrakcją gminy jest stanowisko paleontologiczne w Krasiejowe, stanowiące cmentarzysko triasowych gadów i płazów (w tym dinozaurów).