Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Opole

Opole – stolica województwa, leży nad Odrą. Miasto zamieszkuje ponad 130 tysięcy osób. Początki zasiedlania tych terenów sięgają VIII wieku, kiedy to na Pasiece, jednej z wysepek na rzece Odrze, powstała osada. W X wieku Opole znajdowało się w granicach państwa pierwszego władcy polskiego – Mieszka I. Pierwotna, w przeważnej części drewniana zabudowa średniowiecznego miasta była powodem częstych pożarów. Z drugiej strony rzeka przynosiła częste powodzie. Opole już od wczesnego średniowiecza pełniło funkcję ośrodka administracyjnego. Lokacja miasta miała miejsce już przed 1217 rokiem. Za panowania Piastów zbudowano liczne kościoły, które dziś są najważniejszymi zabytkami. Chodzi między innymi o kościół Świętego Krzyża zbudowany przez księcia Bolka I., gotycką kaplicę św. Anny (mauzoleum Piastów Opolskich), klasztor i kościół Dominikanów \”Na Górce\”, wybudowany w miejscu legendarnego pobytu św. Wojciecha. Obecnie miasto z trzema uczelniami wyższymi jest ważnym ośrodkiem akademickim, a także gospodarczym i kulturalnym regionu.