Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Olesno

Olesno położone jest w północno – wschodniej części województwa opolskiego pod względem fizyczno-geograficznym gmina leży na pograniczu równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej. Elementem wyróżniającym wśród gmin opolskich jest wysoki udział lasów (42 %). Lasy gminy Olesno należą do kompleksu lasów Stobrawsko – Turawskich podlegających ochronie a przeważa w nich świerk i sosna. Gmina Olesno pod względem wielkości obszaru należy do największych gmin województwa opolskiego, rozciąga się na obszarze 241 km2. W granicach administracyjnych gminy leży 18 sołectw: Bodzanowice, Borki Wielkie, Borki Małe, Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia Łomnicka, Kucoby, Leśna, Łomnica, Łowoszów, Sowczyce, Stare Olesno, Świercze, Wachów, Wachowice, Wojciechów, Wysoka. Początki osadnictwa na terenie gminy datuje się na okres neolitu. Potwierdzają je liczne stanowiska archeologiczne wzdłuż rzek: Stobrawy, Liswarty i Prosny. Duży wpływ na rozwój osadnictwa na terenie obecnej Gminy Olesno miało położenie na skrzyżowaniu ważnych, europejskich szlaków handlowych: starożytnego szlaku „bursztynowego” zwanego także „solnym” – prowadził on z południa Europy przez Ołomuniec, Głubczyce, Głogówek, Krapkowice, Opole, Olesno, Zarzyska, Wieluń, Sieradz, Łęczycę do Torunia a później nad Bałtyk i „via regna” („szlak królewski”), który przebiegał z zachodu Europy przez Wrocław, Olesno, Lubliniec, Woźniki, Zarzyska do Krakowa i dalej przez Lwów nad Morze Czarne. Nazwa „Olesno”, po raz pierwszy wymieniona została w dokumencie z 1226 r., wywodzić się miała od zalesionej okolicy lub gęsto rosnących tam olch. Nieco później w dokumentach zaczęła pojawiać się inna, niemiecka nazwa „Rosenberg” (w dokumencie księcia opolskiego Bolka I z 1 września 1310 r.). W średniowiecznych dokumentach obydwie nazwy miasta zmieniały często swoją pisownię na „Olezno”, „Oleszno”, „Oleschnow”, „Oleschno”, „Rosinberc”, „Rosemberk”, „Rosimberk”, „Rosinberg”, „Rosnberk”.

Więcej informacji o Oleśnie znajdziecie Państwo na stronach gminy i w publikacji „Solnym szlakiem z Moraw do Olesna”

https://olesno.pl/7581/10871/charakterystyka-ogolna.html