Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Nysa

Gmina Nysa rozciąga się w dolinie Nysy Kłodzkiej u podnóża Sudetów. Jej powierzchnia wynosi 217 km2 a żyje tutaj 61 tysięcy osób. Miasto, jako wczesnopiastowska osada handlowa, zostało założone pod koniec XI wieku przez Bolesława Krzywoustego. Wyjątkowy wpływ na urbanistyczny charakter miasta miały czasy reformacji. Na Śląsku opanowanym przez reformację Nysa pozostała ostoją katolicyzmu. Powstały tu wtedy wartościowe z architektonicznego punktu widzenia obiekty sakralne. Obiektom tym oraz barokowej fontannie Trytona, zbudowanej według rzymskiej Fontanna del Tritona Berniniego, zawdzięcza miasto swój przydomek – \”Śląski Rzym\”. Do znaczących zabytków należy kościół p.w. św. Jakuba i sw. Agnieszki, którego początek sięga okresu zakładania miasta. Obecny, późnogotycki wygląd nadał mu w latach 1424-1430 mistrz Piotr z Ząbkowic. W świątyni znajduje się najcenniejszy na Śląsku zestaw reliefów nagrobkowych oraz barokowe baptysterium. Obok kościoła stoi niedokończona dzwonnica z lat 1477-1516. Jezioro Nyskie jest idealnym terenem rekreacyjnym odwiedzanym przez turystów z Polski i Republiki Czeskiej.