Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Krapkowice

Miasto Krapkowice położone jest po obu stronach Odry, w środkowej części Województwa Opolskiego. Na obrzeżach gminy budowana jest obecnie autostrada A4 Wrocław – Kraków. Krapkowice są miastem powiatowym o bogatej tradycji i historii. Według zachowanych dokumentów uzyskały prawa miejskie już w 1249 roku. Miasto liczące, wraz z gminą prawie 27 tysięcy mieszkańców jest gospodarczym, administracyjnym i kulturalnym centrum regionu. Na obszarze Krapkowic zachowało się wiele zabytków. Uwagę przyciąga zamek krapkowicki, według legendy zbudowany przez Templariuszy. Zamek jest potężną budowlą z epoki późnego renesansu, która największy rozkwit przeżywała w okresie panowania Redernów (1775 r.). Kolejnym ciekawym zabytkiem są pochodzące z XIV wieku ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie, którego poczatki sięgają drugiej połowy XII wieku. Z obwarowań miejskich zachowała się jedynie wieża Bramy Górnej (Prudnickiej) z XIV stulecia, z częścią przylegających do niej murów. W Rogowie Opolskim warto zobaczyć zamek z XVI wieku z ciekawym zbiorem starodruków. W Dąbrówce Górnej zachował się barokowy dwór z XVII stulecia. Do ważnych budowli na terenie gminy należą również kościoły – w Krapkowicach, Otmęcie, Kórnicy, Rogowie Opolskim. Okolice rzeki Osobłogi są pokryte bogatą szatą roślinną i występuje tu wiele osobliwości botanicznych.