Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Kolonowskie

Kolonowskie – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, zlokalizowana na Nizinie Śląskiej. Gmina zajmuje powierzchnię około 83.6 km² i liczy około 5 800 mieszkańców. Posiada największy spośród gmin województwa opolskiego udział lasów, które stanowią ponad 70% ogólnej powierzchni. Duży potencjał turystyczny gminy stanowi rzeka Mała Panew wraz ze swoimi dopływami. Organizowane są tu spływy kajakowe, które zapewniają wspaniałe doznania estetyczne. Ogromne możliwości rozwojowe w dziedzinie turystyki daje odkrycie szczątków gadów i płazów sprzed 230 milionów lat, na pograniczu wsi Krasiejów (gmina Ozimek) i Staniszcze Małe (Kolonowskie). Zlokalizowane są tu również liczne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, tj. „Pod Dębami” i „Kocia Góra”. Występujące ścieżki rowerowe umożliwiają przejazd Doliną Małej Panwi.