Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle to 58 – tysięczne miasto w województwie opolskim, zajmujące powierzchnię 123 m kw. Powstało w 1975 roku z połączenia czterech miast (Kędzierzyn, Koźle, Kłodnica, Sławięcice) i kilku mniejszych miejscowości. Najświetniejszą przeszłość posiada Koźle, stare książęce miasto, na obszarze którego zachowało się wiele cennych zabytków, m.in. pozostałości zamku Piastów, w którym obecnie swą siedzibę ma Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, gotycki kościół pw. św. Zygumnta i Jadwigi Śląskiej i barokowy kościół poklasztorny pw. Wniebowzięcia NMP z połowy XVIII w. Na szczególną uwagę zasługują pozostałości twierdzy kozielskiej (XVIII – XIX w.) z tzw. Basztą Montalemberta przy ul. Portowej oraz szereg zabytków techniki, w tym Kanał Kłodnicki – jeden z najstarszych kanałów żeglugowych w Europie (1792-1812). Mając na uwadze wielowiekowe tradycje, miasto od kilku lat organizuje Dni Twierdzy Koźle – wyjątkowe spotkanie pasjonatów historii przełomu XVIII i XIX wieku oraz sympatyków niezwykłych dziejów miasta-twierdzy. W roku 2016 odbył się tu I Festiwal Mikołaja z Koźla. Ten średniowieczny franciszkanin urodził na terenie miasta i pozostawił po sobie niezwykle cenny dla kultury Śląska diariusz, pisany w latach 1416-23. Miasto wykorzystuje również walory turystyczne rzeki Odry organizując corocznie międzynarodowy spływ na platformach własnej konstrukcji – PŁYWADŁA. W swej ofercie posiada także trasy turystyczne CITY WALK – oparty na technice system (AudioGuide System) do indywidualnego zwiedzania: muzeów, wystaw, parków, zabytków, obiektów przemysłowych czy wreszcie całych miast. Kędzierzyn-Koźle to miasto systematycznie rozwijające się, najważniejszy ośrodek przemysłowy województwa opolskiego, logistycznie powiązany z Dolnym i Górnym Śląskiem. To gmina bogata w tereny inwestycyjne, przeznaczone na zróżnicowaną działalność dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Istniejący, wielobranżowy przemysł to potencjał synergiczny, możliwe wsparcie surowcowe, usługowe, w postaci know-how i wypracowanych technologii. Obecność Instytutu Ciężki Syntezy Organicznej i rozwiniętych usług laboratoryjnych w Grupie Azoty ZAK S.A. to możliwość dostosowywania procesów produkcyjnych pod konkretne potrzeby, uzyskiwania i kontrolowania parametrów i wskaźników jakościowych. Oferta inwestycyjna gminy Kędzierzyn-Koźle to nie tylko uzbrojone tereny, ale kompleksowe otoczenie przemysłowe. Miasto otwarte jest na nowe obszary działalności gospodarczej, współpracuje przy realizacji projektów inwestycyjnych, oferuje ulgi i wsparcie dla potencjalnych inwestorów. W roku 2016 otwarto tu wydział zamiejscowy Politechniki Opolskiej – studia stacjonarne na kierunkach przemysłowe technologie informatyczne oraz systemy biotechniczne.