Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Gogolin

Miasto Gogolin jest położone na krawędzi Wyżyny Śląskiej, w miejscu gdzie wapienne wzgórza wznoszą się nad doliną Odry. Centralna cześć Gogolina znajduje się na poziomie 175 metrów n.p.m. Najwyższym wzniesieniem na terenie miasta i gminy Gogolin jest Zakrzowska Góra zwana Szpicą (256 m.n.p.m.). Od 1973 roku Gogolin jest siedzibą władz jednostki administracyjnej, obejmującej miasto Gogolin oraz sąsiadujące wioski: Chorulę, Dąbrówkę, Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, Malnię, Obrowiec, Odrowąż i Zakrzów. Z historycznego punktu widzenia można by jeszcze wymienić wioski Strzebniów i Karłubiec, które zostały wchłonięte przez miasto Gogolin w roku 1958. Łączna powierzchnia miasta i gminy wynosi 101 km2. Na tym obszarze zamieszkuje 12.505 osób, z tego w samym Gogolinie 6.465. W 1967 roku Gogolin uzyskał prawa miejskie.Od 1987 Gogolin posiada własny herb: piec wapienniczy, kłosy zboża oraz pomnik Karolinki i Karliczka na czerwonym tle. Na bazie kolorów poszczególnych elementów herbu powstała trójkolorowa czerwono-żółto-biała flaga miasta.