Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Głogówek

Po raz pierwszy Głogówek wzmiankowano w dokumentach średniowiecznych w 1076 roku. Nazwa miasta pochodzi od gęsto rosnących tu krzewów głogu. Prawa miejskie uzyskało w 1275 roku. Głogówek położony jest nad rzeką Osobłogą – lewobrzeżnym dopływem Odry. Przez miasto prowadzi ważny szlak transportu kolejowego i drogowego o dużym znaczeniu gospodarczym i turystycznym. Łączy Górny Śląsk z uzdrowiskami Dolnego Śląska. Gminę podzieloną administracyjnie na miasto Głogówek i 23 sołectw zamieszkuje w sumie 15.300 osób. Gmina Głogówek należy do gmin przemysłowo-rolniczych. Pełni funkcję zaplecza usługowego dla rolnictwa oraz centrum miejscowego przemysłu. Dla turystów atrakcyjne są liczne zabytki architektury i ciekawostki przyrodnicze – park miejski (17 ha) okalający zabudowania zamkowe. Zamek w Głogówku stał się schronieniem króla Jana Kazimierza i jego żony Marii Ludwiki w czasie najazdu Szwedów na Polskę. Przebywał tu również hetman Stefan Czarniecki, Jakub Sobieski – ojciec przyszłego króla, a także poeta Jan Morsztyn. W późniejszym okresie gościł na zamku również znany kompozytor Ludwig van Beethoven.