Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Dąbrowa

Gmina Dąbrowa położona jest w zurbanizowanej aglomeracji opolskiej, w  bezpośrednim sąsiedztwie Opola, usytuowanego po jej wschodniej stronie. Z kolei od południowego – wschodu sąsiaduje z gminą  Komprachcice i Tułowice, od południowego – zachodu z gminą Niemodlin, od zachodu z gminą Lewin Brzeski, od północnego-zachodu  z  gminą  Popielów oraz od północy z gminą Dobrzeń Wielki.  Gmina Dąbrowa obejmuje swoim zasięgiem 15 sołectw. Zajmuje powierzchnię 131 km2, co stanowi  1,39% ogólnej powierzchni województwa. Zamieszkuje w niej 9324 mieszkańców, co stanowi 0,87% ogólnej liczby ludności regionu. Gmina Dąbrowa stanowi obszar o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Na jej terenie znajduje się obszar chronionego krajobrazu, `Bory Niemodlińskie`. Spośród licznych atrakcji gminy, na uwagę zasługują: Pałac w Niewodnikach.