Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Cisek

Cisek – gmina wiejska, położona w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, na Nizinie Śląskiej. Gmina powstała w 1973 r. Zajmuje powierzchnię niecałe 71 km², którą zamieszkuje około 5 500 osób. Gmina posiada charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują aż 88% jej powierzchni, natomiast lasy niecały 1%. Gmina pełni ponadto uzupełniającą funkcję mieszkaniową, na którą zasadniczy wpływ ma sąsiedztwo Kędzierzyna – Koźla.

Odwiedzając gminę warto zobaczyć kościół pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim, Mauzoleum rodziny Reibnitz w Miejscu Odrzańskim, lub zwiedzić tereny Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Przez gminę przechodzą dwa szlaki rowerowe i pieszy szlak turystyczny.