Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Biała

Miasto leży u podnóża Sudetów Wschodnich. W zapisach lokacyjnych pojawia się już w 1211 roku pod nazwą Czulos. Prawa miejskie Biała uzyskała 29 listopada 1311 roku na podstawie decyzji księcia Kazimierza Opolskiego.

W skład gminy wchodzi miasto i 28 wsi. Na obszarze 196 km2 żyje blisko 12.500 mieszkańców. W mieście Biała i okolicznych wioskach liczne są obiekty zabytkowe – kościół parafialny wzmiankowany już w 1270 roku, wczesnobarokowy zamek z pierwszej połowy XVII w., baszta z XV w. nazywana Wieżą Kijów lub Wieżą Prudnicką, Wieża Wodna z początków XVII wieku, kościoły w Łączniku, Gostomii, Solcu, Prężynie.

W czerwcu 2000 roku otwarto Gminne Centrum Kultury z salami konferencyjnymi, pracowniami i pokojami gościnnymi dla 20 osób.