Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Zlaté Hory

Miasto założone około 1224 roku. Jego centrum tworzoną zabytkowe domy mieszczańskie. W budynku starej poczty z 1698 roku, zbudowanym w stylu baroku niderlandzkiego, ma obecnie swoją siedzibę Muzeum Górnicze. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N. M. P. posiada gotycki rdzeń, przebudowany w stylu barokowym w latach 1699-1702. Kościół szpitalny Świętego Krzyża zbudowano w 1772 roku. Z miasta pochodziła matka kompozytora Franza Schuberta (1797-1828). Kościółek p.w. św. Rocha na Krwawej Górze zbudowano w podzięce za ochronę przed dżumą w 1666 roku. W latach 1780-1790 chłopi z Rožmitála zbudowali kapliczkę św. Antoniego jako wyraz wdzięczności cesarzowi Józefowi II za zniesienie pańszczyzny. Po 1898 roku odnowiono niedaleko miasta miejsce pielgrzymkowe poświęcone Pannie Marii Opiekunce Życia – Maria Hilf. Na górze Biskupia Kopa (890 m n. p. m.) stoi wieża widokowa z 1898 roku. W pobliżu miasta Zlaté Hory znajdują się ruiny zamków Edelštejn, Kobrštejn, Leuchtenštejn. Na terenie miasta znajduje się największe dziecięce sanatorium chorób dróg oddechowych w Republice Czeskiej.