Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Vysoká

W wiosce znajduje się parafia z kościołem p.w. św. Urbana z XVIII wieku. Część Bartultovice po raz pierwszy wzmiankowana w 1269 roku. W Bartultovicach stoi krzyż pokutny z XVI stulecia. Część Pitárné wzmiankowana w 1267 roku. Zachowany kościół p.w. Zwiastowania N. M. P. z 1776 roku.