Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Svetlá Hora

Miejscowość położona na teranie Gór Izerskich, które od 1967r. zostały ogłoszone obszarem chronionego krajobrazu. Cały obszar zajmuje powierzchnię 38 000 hektarów. Na obszarze chronionym znajduje się ponad 20 terenów chronionych, rezerwatów przyrody, znalezisk i powierzchni dydaktycznych. Chronione są przede wszystkim rozległe torfowiska i pierwotne drzewostany bukowe. Ogólny charakter Gór Izerskich przypomina przyrodę północną.