Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Bernartice

Miejscowość założona już przed rokiem 1291. Udokumentowano osiedlenie w epoce neolitu. Znajduje się tu kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła z ciekawymi portalami. W dzielnicy Horní Heřmanice, istniejącej już przed rokiem 1266, założono w 1869 roku szkołę rolniczą – pierwszą na Śląsku, która funkcjonuje do dziś jako szkoła zawodowa z klubem jeździeckim.