Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Nabory do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

Kolejne nabory wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

Informujemy, iż aktualnie trwa X nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Termin do składania projektów kończy się dnia 20.02.2020 roku o godz. 23:59. Wszyscy zainteresowani wnioskodawcy mogą konsultować swoje wnioski projektowe w Biurze Euroregionu Pradziad. Zapisy na konsultacje należy uzgadniać z pracownikami Biura telefonicznie lub e-mailem.

W ramach tej deadline można składać wnioski w ramach obu osi priorytetowych tj. 2 Osi Priorytetowej (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) oraz 4 Osi Priorytetowej (Współpraca między instytucjami i społecznościami), nałożone zostały jednak warunki dodatkowe:

  1. w OP 2 zostanie ograniczony do projektów w ramach, których przewidziana będzie realizacja wskaźników:

• Liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu

• Realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Nie będzie więc możliwości składania wniosków i realizacji projektów mających na celu osiągnięcie wskaźnika: Liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

  1. Polska strona nie będzie prowadziła naboru wniosków projektowych typu A (projekty finansowane przez partnerów po obu stronach granicy) w żadnej z Osi Priorytetowych (zachęcamy polskich wnioskodawców do składania projektów typu A z Partnerem Wiodącym po czeskiej stronie)

Projekty typu A mogą być składane w obu Osiach Priorytetowych jedynie po czeskiej stronie do Sekretariatu FM we Vrbnie pod Pradědem

Wyznaczona została także data zakończenia XI naboru wniosków na 28.05.2020 roku. Nabór ten także został objęty dodatkowymi ograniczeniami:

  1. Polska strona nie będzie prowadziła naboru wniosków projektowych w Osi Priorytetowej 4.
  2. Czeska strona w Osi Priorytetowej 4 będzie prowadziła pełny nabór we wszystkich typach projektów A, B, C
  3. W ramach Osi Priorytetowej 2 polska i czeska strona będzie prowadziła nabór we wszystkich typach projektów A, B, C
  4. Nabór wniosków w Osi Priorytetowej 2 po czeskiej i polskiej stronie zostanie ograniczony jedynie do projektów, w ramach których przewidziana będzie realizacja wskaźników:
  • Liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu
  • Realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura.