Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Konwent OO.Bonifratrów, Prudnik


Nazwa instytucji Název instituce

Konwent OO.Bonifratrów, Prudnik


Forma prawna Právní forma

Kościelna Osoba Prawna


Web page

http://bonifratrzy.pl/klasztor-prudnik


Tel.

601-466-216


FAX


e-mail

konwentprudnik@bonifratrzy.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Bonifratrzy to Zakon Szpitalny poslugujący chorym i potrzebującym. W Prudniku Konwent i Szpital powstał w 1784 roku. W czasach komunistycznych szpital był upaństwowiony – po odzyskaniu budynku szpitala w 1998 r., obecnie Konwent prowadzi w budynku poszpitalnym Dom Opieki dla 30 starszych osób. W przyszłości Konwent planuje powiększyc Dom Opieki o 30 miejsc, utworzyć również Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

brat Eugeniusz Kret Przeor Konwentu tel 601-466-216 e-mail: konwentprudnik@bonifratrzy.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Poszukujemy partnera z zakresu muzealnictwa, pomocy spolecznej i ziołolecznictwa. Zamierzamy utworzyć i udostępnić społeczeństwu muzeum aptekarstwa i szpitalnictwa wraz z uprawą ziół w przyklasztornym ogrodzie.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

utworzenie muzeum i zielarskich scieżek edukacyjnych


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Prudnik, ul. Piastowska 8


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2019 rok


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Program: – przygotowanie infrastruktury budynku – aranżacja wystawiennicza eksponatów – wyposażenie herbaciarni – ścieżki edukacyjne zielarskie


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

– Ukazanie ponad 250 tradycji i dorobku aptekarskiego i działalności szpitalnej bonifratrów w tym regionie, – ukazanie wielowiekowej tradycji zielarskiej bonifratrów – udostępnienie wszystkich obiektów zainteresowanym szpitalnictwem, jak również wszystkim turystom zwiedzających wieżę Voka, która – jako wydzielony obecnie obiekt – jest na naszym gruncie – dzięki tym pracom, zwiększy się atrakcyjność dla zwiedzających


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

W przygotowaniu


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

W przygotowaniu