Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii”

 

Ostatnim dużym działaniem w ramach realizacji projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” była organizacja konferencji podsumowującej. Do udziału w niej zaproszeni zostali reprezentanci instytucji działających na rzecz ludności na pograniczu polsko-czeskim m.in. przedstawiciele samorządów oraz służb ratownictwa łącznie z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Krajskéj hygienickéj stanice Olomouckého kraje. Podczas konferencji przedstawiono licznie zgromadzonym gościom efekty projektu, zakupiony sprzęt oraz wspólnie wypracowane dokumenty.

Szczególnie ważnym aspektem realizacji projektu jest wyznaczenie nowych form współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru przygranicznego, wymiana doświadczeń, wspólne ćwiczenia, określenie działań ułatwiających organom administracji publicznej, służbom bezpieczeństwa wypełnianie ich zadań i misji wobec mieszkańców regionu przygranicznego. Osiągnięcie tych zaplanowanych celów znacznie ułatwiła integracja i zaangażowanie uczestników projektu. Z początkowo przystępujących do projektu przedstawicieli różnych instytucji udało się utworzyć jeden zespół gotowy do podjęcia w przyszłości nowych wyzwań.