Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Konferencja podsumowująca Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

W dniach 16-17 października 2023r. w Karlovej Studance odbyła się konferencja końcowa Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach programu Interreg V-A. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Pan Martin Buršík, polskiego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Pan Witold Wieczorek, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Opolu Artur Żurakowski, kierownik Wspólnego Sekretariatu Pan Daniel Vejrosta oraz przedstawiciele Centrum Rozwoju Regionalnego w Ołomuńcu. Uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele gmin członkowskich Euroregionu Pradziad z obu stron granicy oraz zaproszeni goście.

Głównym punktem programu było podsumowanie realizacji Funduszu Mikroprojektów w zamykającym się okresie programowym. Podczas prezentacji Sekretariaty Euroregionu przedstawiły bardzo wysokie, sięgające prawie 99% wykorzystanie funduszu, w ramach którego zrealizowanych zostało 437 projektów. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z warunkami pozyskiwania środków na czesko-polskie projekty w okresie programowania 2021-2027.

W drugim dniu czesko-polskiego spotkania zorganizowany został wyjazd studyjny do Rýmařova, gdzie w sali konferencyjnej Wystawa Hedvy Český Brokát dyrektor Muzeum Miejskiego w Rýmařovie pani Růžena Zapletalová przedstawiła uczestnikom spotkania informacje o wielu ciekawych projektach zrealizowanych ze środków przeznaczonych na rozwój współpracy czesko-polskiej.