Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Jubileusz 25-lecia Euroregionu Pradziad

W dniu 8 września w Zamku Moszna Euroregion Pradziad obchodził jubileusz 25-lecia. Z tej okazji zorganizowana została konferencja na temat rozwoju współpracy polsko-czeskiej na obszarze Euroregionu. Organizacja jubileuszu była pewnego rodzaju podsumowaniem działalności organizacji oraz okazją do uhonorowania osób i instytucji zasłużonych dla Euroregionu. Medalami brązowymi dla osób szczególnie zasłużonych dla współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad/Praděd uhonorowani zostali: Martin Buršík, Maciej Molak, Miroslav Novotný, Szymon Ogłaza, Marek Śmiech, Iwona Pakuła-Isalska, Vendula Poláchová, Joachim Wojtala, Małgorzata Paściak, Bogdan Wyczałkowski, Brygida Pytel, Jiří Jura, Miroslav Adámek, Ladislav Václavec, Sabina Nowosielska, Anna Zonová, Vlastimil Adámek, Zdeňka Blišťanová, Danuta Rzeszutko. Medalami srebrnymi dla osób szczególnie zasłużonych dla współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad/Praděd uhonorowani zostali: Jan Krkoška, Milan Rác, Radek Šimek, Jan Woźniak. Medalami złotymi dla osób szczególnie zasłużonych dla współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad/Praděd uhonorowani zostali: Petr Procházka, Jan Roszkowski, Zdeněk Jarmar.

Nagrody Euroregionu Pradziad za wyjątkowy wkład w rozwijanie ponadgranicznych relacji partnerskich otrzymały z polskiej strony: Powiat Prudnicki, Gmina Prudnik, Gmina Walce, Gmina Biała, Gmina Gogolin, Gmina Olesno, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Gmina Bierawa, Gmina Głuchołazy, Gmina Ozimek, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Gmina Głogówek, Województwo Opolskie, Gmina Skoroszyce, Powiat Nyski, Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Po stronie czeskiej nagrodzone zostały między innymi projekty: Města Albrechtice, Městskégo muzeum Rýmařov oraz ZŠ Česká Ves.

W uroczystości w Mosznej uczestniczyli m.in.: hetman kraju ołomunieckiego Josef Suchánek, wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, zastępca hetmana kraju morawsko-śląskiego Jan Krkoška, komendant wojewódzki policji Opolu gen. Rafał Kochańczyk, reprezentujący Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dr Witold Wieczorek, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie z terenu Euroregionu Pradziad, reprezentanci zaprzyjaźnionych euroregionów i instytucji oraz pracownicy sekretariatów EP w Prudniku i Vrbnie pod Pradědem.