Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

INFORMACJA O WYZNACZENIU TERMINU REALIZACJI XVI NABORU WNIO

INFORMACJA O WYZNACZENIU TERMINU REALIZACJI XVI NABORU
WNIOSKÓW DO FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU PRADZIAD

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad informuje, że najbliższy termin oraz zasady składania propozycji projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska zostaną ustalone na XV posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które odbędzie się w grudniu 2021r.

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad znajdziecie Państwo na stronie https://www.europradziad.pl/ w zakładce Funduszu Mikroprojektów / Interreg V-A 2014-2020.