Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

INFORMACJA O POSIEDZENIU XVII EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU PRADZIAD