Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Informacja o naborze wniosków

INFORMACJA O TERMINACH ZAKOŃCZENIA XIII I XIV NABORU!

Euroregionalny Komitet Sterujący wyznaczył datę zakończenia XIII naboru na 17 lutego 2021 roku oraz określił jego zasady:

Po stronie polskiej:

* W Osi Priorytetowej 4 mogą być składane jedynie projekty typu B i C

Po stronie czeskiej:

* W Osi Priorytetowej 2 nabór wniosków będzie prowadzony we wszystkich typach projektów A, B, C ograniczony jest jednak do projektów w ramach, których przewidziana będzie realizacja wskaźników:

• Liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu

• Realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego * W Osi Priorytetowej 4 nabór wniosków będzie prowadzony we wszystkich typach projektów A, B, C

Euroregionalny Komitet Sterujący wyznaczył datę zakończenia XIV naboru na 26.05.2021 roku oraz określił jego zasady:

  • * Polska strona nie będzie prowadziła naboru wniosków projektowych w żadnej z Osi Priorytetowych! Zachęcamy polskich wnioskodawców do składania projektów typu A z czeskim Partnerem Wiodącym do Sekretariatu FM we Vrbnie pod Pradědem
  •  
  • * Po czeskiej stronie mogą być składane projekty typu A, B i C w obu Osiach Priorytetowych i w pełnym zakresie tematycznym

Informujemy, że ostateczny termin zakończenia realizacji mikroprojektów jest ograniczony do 31 grudnia 2022 roku!