Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Harmonogram składania wniosków w EP w 2020

Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w 2020 roku

W dniu 20.02.2020 roku o godz. 23:59 upłynął termin na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach X naboru. Wpłynęło 39 projektów polskich Wnioskodawców (6 w Osi Priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia i 33 w Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności), a do czeskiego Biura złożono 15 aplikacji (odpowiednio 1 do OP 2 i 14 do OP 4). Kwota dofinansowania po polskiej stronie w ramach tego rozdania, o którą starają się Wnioskodawcy jest znaczna, bo to prawie 750 tys. EUR. Po czeskiej stronie ta wartość wynosi niespełna 300 tys. EUR.

Do wykorzystania nadal pozostaje po naszej stronie ok. 800 tys. (prawie 200 tys. na OP 2 i 600 tys. na OP4), ale nasz czeski partner ma nadal do rozdysponowania ponad 3 mln EUR. Dlatego zachęcamy do składania wniosków wspólnych typu A (tzn. z finansowym wkładem obu partnerów) z partnerem wiodącym po czeskiej stronie.

Wyznaczono już także datę zakończenia XI naboru wniosków na 28.05.2020 roku oraz warunki szczególne dla tego naboru:

  1. Polska strona nie będzie prowadziła naboru wniosków projektowych w Osi Priorytetowej 4.
  2. Czeska strona w Osi Priorytetowej 4 będzie prowadziła pełny nabór we wszystkich typach projektów A, B, C
  3. W ramach Osi Priorytetowej 2 polska i czeska strona będzie prowadziła nabór we wszystkich typach projektów A, B, C
  4. Nabór wniosków w Osi Priorytetowej 2 po czeskiej i polskiej stronie zostanie ograniczony jedynie do projektów, w ramach których przewidziana będzie realizacja wskaźników:
    – Liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu
    – Realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Kolejny termin na składanie wniosków o dofinansowanie w 2020 r. przewidywany jest we wrześniu, a szczegółowe warunki zostaną określone przez Euroregionalny Komitet Sterujący na następnym Posiedzeniu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura.