Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Góry nas łączą

 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002792

Działania projektu „Góry nas łączą” miały na celu wsparcie niedostatecznej promocji atrakcji turystycznych pogranicza czesko-polskiego. Pomimo, że granica naszych państw przebiega przez malowniczy górzysty obszar, wielu mieszkańców wciąż nie ma pojęcia, jakie urokliwe znajdują się tu miejsca. Poprzez ukierunkowaną promocję na terenie Polski i Czech, pragniemy zwiększyć świadomość o tym obszarze i zachęcić potencjalnych turystów do odwiedzin tych pięknych terenów. W ramach projektu został zorganizowany rajd rowerowy po pograniczu oraz „mobilne centra informacyjne” w ramach, których prezentowany i promowany był cały obszar Euroregionu Pradziad i Jeseników. Namioty partnerów projektu wystawione były w trzech lokalizacjach w Czechach i trzech lokalizacjach w Polsce. Dodatkowo efekt promocyjny został wzmocniony nakręceniem filmów prezentujących ważne turystyczne miejsca po czeskiej i polskiej stronie Euroregionu, utworzony został również wspólny fotobank. Ostatnim działaniem projektu była organizacja na Zamku w Mosznej konferencji podsumowującej projekt.

Linki do filmu:

Film w języku polskim: https://youtu.be/DnfPiLIQ1pE

Film w języku czeskim: https://youtu.be/2NOzN9Oagm0