Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Gmina Olesno przystąpiła do Euroregionu Pradziad!

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa o przystąpieniu Gminy Olesno do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad J Pomimo znacznej odległości od granicy Olesno aktywnie współpracuje z czeskimi partnerami: Oticami, Jezdkovicami i Zbyslavicami. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim realizacji projektów na płaszczyźnie wymiany młodzieży szkolnej, jednostek straży pożarnej i cechów rzemieślniczych, orkiestr dętych, drużyn piłkarskich, stowarzyszenia rencistów i emerytów oraz rozwój turystyki. Olesno nie zostanie jednak najbardziej oddaloną od granicy gminą Euroregionu, pozycje te od wielu lat zajmują Byczyna i Rudniki, ale wniesie za to do SGPEP duży potencjał ludzki, terytorialny, administracyjny oraz bogate dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.  WITAMY!

 

Zdjęcie z publikacji „Szlakiem solnym z Moraw do Olesna. Olesno i jego czescy partnerzy”