Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Fundacja Fabryka Inspiracji PL


Nazwa instytucji Název instituce

Fundacja Fabryka Inspiracji PL


Forma prawna Právní forma

Fundacja


Web page


Tel.

504393244


FAX


e-mail

judyta.gralka@opolgraf.com.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Fundacja Fabryka Inspiracji PL posiada długoletnie doświadczenie w organizowaniu wydarzeń pożytku publicznego. W kulturze organizacyjnej wszystkich wydarzeń dbamy o osoby z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem ich potrzeb, jest to wpisane w priorytety naszych działań. Fundacja jest organizacją powołaną przede wszystkim do realizacji Festiwalu Książki Opole. Rokrocznie ponad 15 tysięcy uczestników brało udział w licznych wydarzeniach festiwalowych łącznie z osobami niepełnosprawnymi: targach książki, spotkaniach autorskich, warsztatach, Wielkim Opolskim Dyktandzie, ale także koncertach Organizowaliśmy Wielki Test Wiedzy o Opolu w celu uczczenia osiemsetlecia miasta. Organizowaliśmy spotkanie branżowe pt. „Nowoczesne biznesy i innowacje branżowe poprzez wykorzystanie Funduszów Europejskich” oraz konferencje pt. „Młodzi i innowacyjni – inwestycje w Fundusze Europejskie dla przyszłości” organizowane w ramach programu „Wspólnie o Funduszach Europejskich” z projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Konferencje zostały tłumaczone na język migowy i transmitowane na kanałach internetowych, w celu ułatwienia osobą z niepełnosprawnością udziału w spotkaniach i zasięgnięcia niezbędnych informacji.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Judyta Gralka judyta.gralka@opolgraf.com.pl kom. 504393244 Specjalista ds. Marketingu i PR


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Jako partnera szukamy instytucji placówki związanej z kultura, edukacją lub środowiskiem. Zachęcamy do współpracy instytucje oraz placówki badawczo rozwojowe itp.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Ralizowany samodzielnie


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Polska


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

01.08.2020


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Innowacyjna akcja edukacyjna w postaci książeczki „Zrównoważony rozwój”, wydanej w języku polskim i czeskim. Książeczka mówi o zachowaniu równowagi miedzy naszym postępowaniem a ochroną środowiska i wpływem na naszą przyszłość w oparciu o 17 celów ONZ. Akcja edukacyjna skierowana jest do placówek oświatowych oraz ośrodków kulturalnych w Polsce i Czechach. Praca z partnerem czeskim polegałaby na wymianie informacji, propozycji czy uwag do projektu oraz pomocy w dystrybucji materiałów na terenie Czech.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Innowacyjna akcja edukacyjna w postaci książeczki „Zrównoważony rozwój” wydanej w dwóch językach polskim i czeskim. Książeczka mówi o zachowaniu równowagi miedzy naszym postępowaniem a ochroną środowiska i wpływem na przyszłość. Akcja edukacyjna skierowana jest do placówek oświatowych oraz ośrodków kulturalnych w Polsce i Czechach. Celem tej innowacyjnej akcji jest spojrzenie na postępowanie człowieka na co dzień w pryzmacie skutków dla otaczającego nas środowiska. Zdecydowaliśmy się podzielić książkę na dwie części, przy czym pierwsza składa się z teoretycznych i edukacyjnych rozważań na temat zrównoważonego rozwoju oraz sposobu, w jaki konsumujemy i produkujemy oraz czego musimy być świadomi. Dodatkowo w pierwszej część skupi się na zrównoważonym rozwoju w stosunku do światowego celu ONZ 12, dotyczącego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz opieki nad ziemią i naszą przyszłością. Druga część książeczki to ćwiczenia z przepisami, w której wiele myśli i teorii z pierwszego tomu można zrealizować – tutaj koncentrujemy się na sposobie, w jaki obchodzimy się z jedzeniem. Oczywiście, zrównoważony rozwój musi być praktykowany we wszystkich dziedzinach życia, ale projekt skupia się na możliwości działania, dlatego druga część książki jest praktyczna i angażująca całe rodziny.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Projekt książki – (opracowanie graficzne, merytoryczne oraz redagowanie tekstów + wydruk) Opracowanie merytoryczne mat. warsztatowych – Konspekty dla prowadzących akcje edukacyjnych w szkołach i placówkach 50 000tys. zł Działania promocyjne + strona projektu – 10 000 tys. zł Koordynator projektu – 8 tys. zł


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Projekt jest na etapie rozmów i pomysłu