Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Fikyno z. s.


Nazwa instytucji Název instituce

Fikyno z. s.


Forma prawna Právní forma

Spolek


Web page

http://www.fikyno.eu, www.facebook.com/fikyno


Tel.

+420 725 844 595


FAX

+420 732 586 592


e-mail

fisr@fikyno.eu, kysova@fikyno.eu


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Účelem spolku je podílet se na rozvoji Euroregionu Praděd a vytváření kvalitních kulturních akcí, zaměřených především na rockovou muziku, a to i v akustické podobě. Působnost spolku se orientuje zejména na Karlovice, Vrbno pod Pradědem a okolí (mikroregion Vrbensko).


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Bc. Milan Fišr – fisr@fikyno.eu, předseda Mgr. Eva Kyšová – kysova@fikyno.eu, místopředseda


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Kulturní činnost zaměřená hudbu, zejména rockovou. Dále na pořádání uměleckých výstav a sportovní činnost mládeže.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Realizace projektů z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Vrbno pod Pradědem, Karlovice


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2017 – 2018


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Záměrem projektů je vytvoření zcela nových forem a zároveň tradic samostatných hudebních koncertů ve Vrbně pod pradědem a v Karlovicích se zaměřením na rockovou a metalovou scénu, kam by se časem sjížděli fanoušci ze všech koutů republiky i příhraničních oblastí a kam by se rádi vraceli i samotní muzikanti. Dále i založení tradice rockového festivalu ve Vrbně pod Pradědem. Rovněž se předpokládá, že na koncertech budou vystupovat pouze kvalitní kapely se svým vlastním repertoárem, nikoliv revivaly a zábavové kapely.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Cíl – založit tradici hudebních rockového koncertů ve Vrbně pod Pradědem a v Karlovicích. Přínosy – podílet se na rozvoji cestovního ruchu , navýšení povědomí o současné kvalitní české a polské rockové hudbě.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Podle typu projektu a jeho možnostech. Maximální odhad nákladů je 11 000,- EUR.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Plánování.