Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Expozice času Šternberk


Nazwa instytucji Název instituce

Expozice času Šternberk


Forma prawna Právní forma

příspěvková organizace města Šternberk


Web page

http://www.expozicecasu.cz


Tel.

+420725875130


FAX


e-mail

svoboda@mkzsternberk.cz


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Provozujeme 7 let Expozici času a připravujeme její interaktivní modernizaci qa aktualizaci


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

RNDr. Libor Svoboda svoboda@mkzsternberk.cz ředitel


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Naše organizace spravuje Kulturní dům a Expozici času – turistický cíl – muzeum, expozice, historický objekt.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

vytvoření společného projektu – vzájemná spolupráce na inovaci, marketingu, setkávání, vzdělávání


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

CZ – Šternberk


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2019-2022


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Ve Šternberku chceme realizovat novou podobu stávající interaktivní expozice navazující na tradici výroby hodin ve městě. Společným tématem může být obsahová náplň expozic, historie obou regionů, vzájemná propojenost. V našem regionu se dřívě těžily železné rudy, ve městě dlouho převládaly textilní manufaktury, po válce hodinářská výroba.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

podpora turistického ruchu v sousedících regionech prostřednictvím rozšíření nabídky atraktivit cestovního ruchu, vytvoření společného turistického produktu, jeho cílená propagace, investiční projekty obou partnerů zaměřené na rozvíjení infrastruktury turistických atraktivit, společný marketing, setkávání, vzdělávání, výměny zkušeností


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

kolem 1 mil Euro – vytvoření nové koncepce, společné marketingové a vzdělávací aktivity, výměny zkušeností, společné výstavy, investiční náklady na modernizaci interaktivní expozice, mzdové náklady na zvýšení počtu pracovníků


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Máme vytvořeno nové libreto projektu