Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Euroregion Pradziad pomyślnie zakończył realizację Funduszu Mikroprojektów!

 

Euroregion Pradziad pomyślnie zakończył realizację Funduszu Mikroprojektów, który finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Na zakończenie funduszu, możemy powiedzieć, że udało się nam wykorzystać 98,50% przyznanych środków, przy czym, po polskiej stronie jest to 99,60%, zaś po czeskiej – 96,78%. Osiągnięte wskaźniki wykorzystania środków są imponujące, a wszystko dzięki zaangażowaniu naszych beneficjentów: samorządów lokalnych, ich jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych z obu stron granicy oraz świetnej współpracy z Biurem Euroregionu w Prudniku i Vrbnie pod Pradziadem. W kończącym się rozdaniu mieliśmy do rozdysponowania ponad 8 milionów EUR z EFRR, w tym ponad 4,9 mln. EUR po polskiej stronie i 3,1 mln. po czeskiej. Była to największa pula środków ze wszystkich programów, którymi Euroregion dysponował do tej pory.

Dziękujemy wszystkim, z którymi do tej pory mieliśmy okazję współpracować – bez Was realizacja wszelkich projektów nie byłaby możliwa. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom oraz instytucjom.

Link do galerii zdjęć:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=721176103384172&set=pcb.721178983383884

Link do filmu:

Link do broszury podsumowującej realizację Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad ze środków Programu Interreg V-A Cz-PL.

https://www.europraded.cz/wp-content/uploads/2023/10/Folder.pdf?fbclid=IwAR0cgTOaVwDL7f5KCyhEBV5eABb7X-IA42Py6ODczcfVbH6sFN426mdnwrE