Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Euroregion Pradziad- Nowy wymiar komunikacji

 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002824

Przygotowanie i realizacja projektu pt.: „Euroregion Pradziad- Nowy wymiar komunikacji” jest reakcją Euroregionu Pradziad na wprowadzone w 2020 r. w odpowiedzi na pandemię COVID-19 przez rządy Polski i Czech ograniczania swobodnego przepływu ludności przez granice państwowe. Wprowadzone ograniczenia uniemożliwiały bezpośredni kontakt pomiędzy partnerami w ramach Euroregionu Pradziad i obnażyły brak przygotowania kooperujących instytucji do dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w sytuacji zamknięcia granic państwowych. W reakcji na wprowadzone obostrzenia Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad zakupiło w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych: zestaw do prowadzenia konferencji online, monitor na kolumnie i komputer. Zakupiony sprzęt pozwala na utrwalanie i publikowanie filmów ze szkoleń, umożliwia prowadzenie transmisji z konferencji oraz wydarzeń kulturalnych za pomocą profesjonalnej platformy komunikacyjnej. Udoskonala on funkcjonowanie Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad, które z powodzeniem działa przy biurze SGPEP i często jest wykorzystywane jako miejsce spotkań przez różne instytucje z pogranicza polsko-czeskiego. W ramach projektu powstała także nowa strona internetowa SGPEP, która prezentuje transgraniczne działania Euroregionu oraz służy do sprawnego administrowania Funduszu Mikroprojektów.