Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii

W siedzibie HZS Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník w dniu 26.09.2022r. odbyło się 3 spotkanie robocze w ramach projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” realizowanego ze środków Programu Interreg V-A RCz-Pl. Podczas spotkania omówiona została realizacja projektu, postępy działań własnych poszczególnych partnerów oraz terminy kolejnych warsztatów.