Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Data zakończenia XVI naboru

Data zakończenia XVI naboru.

Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad podczas XV posiedzenia wyznaczył datę zakończenia XVI naboru na 2 lutego 2022 roku oraz określił jego zasady:

– po stronie polskiej nabór wniosków będzie prowadzony w Osiach Priorytetowych 2 i 4, w ramach których mogą być   składane jedynie projekty typu C

– po stronie czeskiej nabór wniosków będzie prowadzony jedynie w ramach Osi Priorytetowej 4, w ramach której mogą być składane jedynie projekty typu C