Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

„Czesko-polskie zarządzanie destynacją turystyczną, II. etap”

 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001953

Głównym celem projektu „Czesko-polskie zarządzanie destynacją turystyczną, II. etap” był rozwój czesko-polskiej partnerskiej sieci zainteresowanych podmiotów w ramach „zinstytucjonalizowanej organizacji”, która będzie w stanie efektywnie wykorzystać kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo obu terytoriów, ukazywać tradycyjne wyroby rękodzielnictwa oraz będzie realizować wspólne działania promocyjne. W ramach realizacji projektu partnerzy skupili wokół Destynacji Turystycznej Euroregionu Pradziad szerokie grono gestorów świadczących usługi turystyczne: Centra Informacji Turystycznej, hotele, restauracje, atrakcje turystyczne, muzea itp. Podmioty te uczestniczyły w spotkaniach, przedstawiły swoje oferty oraz zaangażowały się w tworzenie „Paszportów turystycznych” oferując dla turystów dodatkowe atrakcje, upusty i nagrody. Zgodnie z założeniami projektu obie strony Euroregionu Pradziad wykonały 8000 szt. map i 8000 szt. przewodników prezentujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wspieranego obszaru oraz 1600 broszur promocyjnych i 400 znaczków turystycznych.

Relacje z wypraw po Euroregionie Pradziad na Portalu Turystycznym Góry Opawskie:

http://www.goryopawskie.eu/search/label/Euroregion%20Pradziad