Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Ćwiczenia jednostek ratunkowych na granicy w Mikulovicach.

 

W dniach 14-15 lutego 2023r. odbyła się na granicy w Mikulovicach symulowana akcja ratownicza po wypadku cysterny, w wyniku, którego doszło do rozszczelnienia zbiornika i wycieku kwasu azotowego. Uczestnicy projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” dostali informacje o zaistniałej sytuacji za pomocą SMS-a oraz email-a z poleceniem udania się na miejsce wypadku (w przypadku służb ratunkowych) lub połączenia się online ze sztabem koordynującym sytuację na miejscu zdarzenia.  W symulowanej akcji ratunkowej wzięły udział lokalne jednostki Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, ratownictwa medycznego a także przedstawiciele okolicznych jednostek reagowania kryzysowego.