Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

25 LAT WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W EUROREGIONIE PRADZIAD

 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003001

Głównym celem projektu „25 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Pradziad” jest intensyfikacja współpracy między instytucjami i społecznościami regionu przygranicznego. Działaniami przyczyniającymi się do osiągnięcia założonego celu była organizacja wspólnej dwudniowej konferencji przedstawicieli instytucji i samorządów, na której podsumowano dotychczasową transgraniczną współpracę w Euroregionie Pradziad i zaprezentowano efekty realizacji projektów realizowanych ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Na uroczystej konferencji zorganizowanej w Zamku w Mosznej wyróżnieni zostali za swą aktywną działalność na polu rozwoju współpracy czesko-polskiej najbardziej aktywni wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów.

Efektem realizacji projektu była także publikacja przedstawiająca historię i działalność Euroregionu Pradziad na przestrzeni ostatnich 25 lat, której powstanie przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej i promocji Euroregionu.

Link do publikacji:

https://www.europraded.cz/wp-content/uploads/2022/09/25let_spoluprace.pdf

Kolejnym zrealizowanym w ramach projektu działaniem oraz bardzo ciekawym źródłem informacji o obszarze Euroregionu jest również Atlas Historyczny Euroregionu Pradziad.

Link do publikacji:

https://www.europraded.cz/wp-content/uploads/2022/07/Historicky_atlas_ERP.pdf